「Oak Honey Whiskey Tumbler」ウイスキーラバーに向けたプレミアムなハンドメイドカップ。素材にはホワイトオークを使用しています。